Αρθροσκόπηση του ισχίου

Η αρθροσκόπηση του ισχίου όταν πρωτοεμφανίστηκε αντιμετωπίσηκε με αρκετή δυπιστία καθώς θεωρήθηκε ως δύσκολα εφαρμόσιμη τεχνική λόγω του ότι η άρθρωση του ισχίου είναι μια βαθιά και μη άμεσα προσπελάσιμα άρθρωση, οι σύνδεσμοί της είναι ισχυροί και δεν επιτρέπουν εύκολα τη διάτασή της ενώ τα σημαντικά της αγγεία και νεύρα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Η εμπειρία του ορθοπαιδικού χειρουργού και η βελτίωση των τεχνικών εισόδων στην άρθρωση σε συνδυασμό με τα μακροπρόθεσμα και επιτυχή αποτελέσματα σε ασθενείς που υποβλήθησαν σε αρθροσκόπηση του ισχίου αυξάνουν συνεχώς τον αριθμό των επεμβάσεων.

Η αρθροσκόπηση του ισχίου εφαρμόζεται για διάφορες παθήσεις εντός και γύρω από την άρθρωση. Μπορεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από παθήσεις που θα υπέβαλαν τον ασθενή σε ένα ανοικτό χειρουργείο.


Συνιστάται σε περιπτώσεις όπως:
  • Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα
  • Τροχαντηρική θυλακίτιδα
  • Φλεγμονή του ισχίου
  • Ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου
  • Αδιάγνωστος πόνος του ισχίου